ریبون

ریبون ها از اجزای اصلی در چاپ بر روی لیبل توسط دستگاه لیبل پرینتر هستند

مشاهده همه 2 نتیجه